Nowości w prawie budowlanym — domy do 70 m² bez pozwolenia.

Nowy rok przyniesie ze sobą wiele zmian w zakresie prawa budowlanego. Jeśli planujesz w przyszłości wybudować dom lub po prostu chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym kraju, warto, abyś zapoznał się z tym wpisem.

Nowości w prawie budowlanym — domy do 70 m² bez pozwolenia?

Od 2 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać Ustawa o domach do 70 m² opublikowana w Dzienniku Ustaw, która umożliwi postawienie dwukondygnacyjnego domu o metrażu nie większym niż 70 m² bez pozwolenia.

Domy bez pozwolenia — główne założenia.

 • Brak konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, wyznaczania kierownika, budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę to znaczące ułatwienie, mające na celu usprawnić i przyspieszyć cały proces budowania domu.

 • Powierzchnia zabudowy wraz z poddaszem nie może przekraczać 70 , a łączna powierzchnia użytkowa to 90 .

  Powierzchnią zabudowy nazywamy przestrzeń wyznaczoną przez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich jego krawędzi zewnętrznych w rzucie poziomym budynku. Powierzchnia użytkowa to nieco szersze pojęcie, które obejmuje więcej elementów niż powierzchnia zabudowy. Przykładowo: antresola nie wchodzi w skład powierzchni zabudowy, jednak powiększa ona metraż powierzchni użytkowej.
 • Budowane budynki muszą być wolnostojące, a obszar ich oddziaływania domu musi w całości mieścić się na działce, na której został zaprojektowany.

Dom wolnostojący to taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym — nie styka się ścianami, nie posiada ściany wspólnej, nie wykorzystuje żadnych, innych wspólnych elementów. W obec­nym sta­nie praw­nym (czy­li od grudnia 2021 r.) przez ob­szar od­dzia­ły­wa­nia obiek­tu ro­zu­mie się zgod­nie z art. 3 pkt 20 p.b.: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

 • Dom musi być budowany w celu spełnienia tzw. własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak wygląda procedura zgłoszenia budowy?

Będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie budowy (można skorzystać z dostępnego elektronicznie wzoru),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli Twoja gmina nie dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego terenu, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budowę domu bez pozwolenia można rozpocząć po 21 dniach od momentu zgłoszenia budowy w urzędzie — oczywiście jeśli w tym czasie nie pojawi się żaden sprzeciw ze strony urzędników. Jeśli nie otrzymasz żadnego pisma przeciw budowie domu, możesz przystąpić do działania.

Domy do 70 m² — potencjalne ryzyko.

Zniesienie obowiązku posiadania pozwolenia na budowę ma na celu skrócić proces budowy i pozwolić zaoszczędzić czas i pieniądze. Ma również powstać baza projektów domów za symboliczną złotówkę, z których będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.

Wszystko brzmi obiecująco, jednak jak zawsze, musi być jakieś ale…

 • Brak kierownika budowy to brak profesjonalisty, który weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem domu. Cała odpowiedzialność spadnie na inwestora, który często może nie być świadomy tego, jak wiele obowiązków bierze na siebie.
 • Wśród znawców krąży przekonanie, że domy wybudowane „szybko i za złotówkę będzie trudniej sprzedać. Dlaczego? Uproszczona procedura budowlana to mniejsza kontrola przebiegu prac, mniejsza gwarancja bezpieczeństwa i większe prawdopodobieństwo występowania usterek.
 • Zadaniem kierownika jest weryfikacja stanu konstrukcji i zadbanie o to, by wszystko było zgodne z projektem. Jest on również odpowiedzialny za bezpieczny przebieg prac. Zrezygnowanie z nadzoru kierownika budowy sprawi, że sam proces stawiania domu będzie bardziej niebezpieczny, zarówno jeśli mowa o samej jakości wykonywanej zabudowy, jak i o bezpieczeństwie budowlańców.

Kancelaria AMG — pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego.

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy na bieżąco monitorują prawo budowlane i orzecznictwo sądów w tym zakresie. Dzięki temu podejmujemy najlepsze i efektywne rozwiązania prawne. Skutecznie prowadzimy spory sądowe dotyczące robót budowlanych, jak również odzyskujemy należne wynagrodzenie za roboty dla naszych Klientów.

Nasza Kancelaria zapewni Ci kompleksową obsługę prawną  w zakresie prawa budowlanego, a pomoc prawną świadczą doświadczeni specjaliści.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy również na naszego Facebook’a.

Klementyny
Hoffmanowej 5
33-300 Nowy Sącz

515 343 701 – sekretariat

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?