Dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań

odszkodowania

Istnieją różne rodzaje odszkodowań i niezależnie od okoliczności odniesionej krzywdy, masz prawo starać się o jej wynagrodzenie. Odszkodowania to świadczenia, które przysługują osobom poszkodowanym z tytułu poniesienia szkody majątkowej lub niemajątkowej. Wypłacona kwota odszkodowania ma pokryć zarówno szkodę rzeczywistą, jak i równocześnie być adekwatna do potencjalnie utraconych korzyści, które przepadły wraz z wystąpieniem danego zdarzenia.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Nowy Sącz

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia czy należną rentę, w tym za śmierć osoby bliskiej. Nasz zespół świadczy pomoc prawną dotyczącą zarówno roszczeń odszkodowawczych, umownych jak i z tytułu czynów niedozwolonych, lub bezpodstawnego wzbogacenia.

Nasze doświadczenie obejmuje liczne wygrane sprawy z ubezpieczycielami, a także szereg korzystnych dla Klientów ugód. Świadczymy pomoc prawną zarówno w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, czy wypadkach w procesie budowlanym.