Prawo administracyjne i postępowania sądowo-administracyjne

dokumenty

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występujemy jako przedstawiciele podmiotów prywatnych, skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele gmin.
Nasz Zespół pomaga także przebrnąć przez skomplikowane i zawiłe procedury prawa budowlanego oraz pomoże w ​uzyskaniu pozwoleń, koncesji i zezwoleń niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
W zakresie prawa administracyjnego świadczymy m.in. usługi takie jak:

  • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracji,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych,
  • sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • formułowanie wniosków inicjujących postępowania,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i przed organami administracji publicznej.