Prawo administracyjne i postępowania sądowoadministracyjne

dokumenty

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występujemy jako przedstawiciele podmiotów prywatnych, skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele gmin, których działania lub rozstrzygnięcia były kwestionowane. Nasz Zespół pomaga także przebrnąć przez skomplikowane i zawiłe procedury prawa budowlanego, oraz pomoże w​uzyskaniu pozwoleń, koncesji i zezwoleń niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.