Pomoc prawna z zakresu prawa karnego

dokumenty

Kancelaria posiada świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych, jak również w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Udzielajmy porad prawnych, a także reprezentujemy Klientów przed Sądami, Prokuraturą czy Policją.
Zajmujemy się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych jak i oskarżonych oraz skazanych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem.