Pomoc prawna z zakresu prawa karnego

dokumenty

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych, jak również w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy Klientów przed Sądami, Prokuraturą czy Policją.
Zajmujemy się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych, jak i oskarżonych oraz skazanych. Świadczymy również pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W zakresie prawa karnego zajmujemy się:

  • obroną osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
  • obroną osób oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • obroną osób obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym,
  • obroną osób skazanych w postępowaniu wykonawczym, (odroczenie wyk. kary, przerwy, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary),
  • reprezentowaniem osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i naprawieniem szkody,
  • sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzaniem zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • sporządzaniem zażaleń na umorzenie śledztwa/dochodzenia,
  • sporządzaniem wniosków, apelacji, zażaleń, kasacji.