Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.

Certyfikat pt. Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii

Początkiem 2022 roku rozpoczęła się weryfikacja do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „LIDER USŁUG PRAWNYCH”. W ramach tego konkursu, Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżową nagrodę — certyfikat, który świadczy o ich profesjonalizmie, rzetelności i działaniem zgodnie ze standardami konkursu. Jest to pierwszy w Polsce konkurs jakości dotyczący podmiotów działających na rynku usług prawnych.

Nasza Kancelaria AMG zmierzyła się z najlepszymi i wygrała! Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka złożona z wybitnych naukowców reprezentujących nauki prawne, zatrudnionych na prestiżowych uniwersytetach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Konkurs ten ma na celu wyłonienie najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku świadczonych usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług.

Szansę na zdobycie certyfikatu jakości miały podmioty, które świadczą pomoc prawną na najwyższym poziomie, odznaczając się jednocześnie profesjonalizmem rzetelnością w działaniu. Równie ważne jest realizowanie usług zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi przez Kapitułę Konkursu. Podmioty, biorące udział w konkursie, zostały ocenione pod kątem wdrażania rozwiązań, które sprzyjają świadczeniu usług na najwyższym poziomie.

adwokaci z Nowego Sącza Andrzej Krzyk i Dariusz Gajowski

Prestiżowa nagroda dla Kancelarii AMG

Nasza Kancelaria otrzymała nagrodę „Lidera Usług Prawnych” w II edycji ogólnopolskiego konkursu. W województwie małopolskim, poza naszą Kancelarią, wyróżnione zostały dwie inne Kancelarie, których siedziby znajdują się w Krakowie. Lider Usług Prawnych stanowi potwierdzenie profesjonalizmu, postawy projakościowej oraz wydajności działań z obszaru nawiązywania relacji z klientem. Nagrodę odebraliśmy podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce 23 kwietnia w Sali Kolumnowej w Pałacu Radziwiłłów w Krakowie.

adwokat andrzej krzyk z certyfikatem lidera usług prawnych

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?
szef i pracownik dyskutujący o umowie
Łamanie kodeksu pracy - walcz o swoje prawa.