Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.

Wgląd w rachunki podatników, czyli nowe uprawnienie Skarbówki

Z dniem 01 lipca 2022 r. weszły w życie nowe regulacje nowelizujące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy których naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł uzyskać dostęp do rachunku bankowego osoby fizycznej. Dotychczas takie uprawnienia przysługiwały jedynie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także Naczelnikowi Urzędu Celno – Skarbowego.

Co w takim razie z tajemnicą bankową? Jeszcze do niedawna, wyjątkiem od obowiązku zachowania tzw. tajemnicy bankowej była sytuacja, kiedy zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze lub kiedy prowadzone były czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących przestępstw, również tych skarbowych.

Czym jest tajemnica bankowa? 

Tajemnicą bankową nazywane są wszelkie informacje dotyczące czynności bankowych, które bank uzyskał w ramach świadczonej działalności usługowej. Są to m.in. informacje o: przyjmowanych wkładach pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz o prowadzeniu rachunków tych wkładów, prowadzonych innych rachunkach bankowych, kredytach, akredytywach, emitowanych papierach wartościowych czy rozliczeniach pieniężnych.

Wraz z dniem 1 lipca 2022 roku, w ramach kolejnej zmiany, jaką przyniósł ze sobą Polski Ład, urzędy skarbowe będą miały większe uprawnienia niż wymiar sprawiedliwości – Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł wnioskować o udostępnienie informacji dotyczących rachunków bankowych osób fizycznych.

Wraz z wprowadzeniem tej zmiany, a dokładnie art. 48 ustawy o KAS, rozszerzone zostają uprawnienia organów podatkowych, które będą mogły uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rachunków bankowych już w momencie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Wcześniej, takie informacje można było uzyskać tylko po postawieniu osobie fizycznej zarzutów.

biznesmen trzymający kilka monet

W jaki sposób Urząd Skarbowy może sprawdzić rachunki osób fizycznych?

Skarbówka może zajrzeć na konto podatnika tylko wtedy, kiedy zostało wszczęte postępowanie podatkowe. Dopiero wtedy, może starać się o udostępnienie danych przez bank.

Aby uzyskać te dane, Naczelnik Urzędu Skarbowego musi wydać specjalne postanowienie. Postanowienie, wraz z wystąpieniem do banku o udostępnienie informacji występuje dopiero wtedy, gdy podatnik odmówi dobrowolnego, samodzielnego udzielenia danych lub nie przekaże ich w określonym terminie.

Kontrola konta tylko w uzasadnionych przypadkach 

Kontrola konta, a wraz z nią informacje o kontach bankowych będą udostępniane tylko w określonych przypadkach – gdy prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, niezależnie albo zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe: kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie. Niestety trzeba też pamiętać, że banki nie będą miały możliwości odmowy udzielenia żądanych informacji, tym samym klient nie będzie mógł kierować do niego żadnych roszczeń związanych z przekazywanymi informacjami.

 

Inne artykuły

sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?
szef i pracownik dyskutujący o umowie
Łamanie kodeksu pracy - walcz o swoje prawa.