Pakiet mobilności, czyli zmiany w transporcie 2022.

Pakiet mobilności, czyli zmiany w transporcie 2022

Wraz z nowym rokiem nadejdą nowe zmiany w obszarze transportu. Firmy transportowe i kierowców czeka nie lada wyzwanie. Pakiet Mobilności to bardzo obszerny i szczegółowy akt prawny, podzielony na wiele etapów — trudno przyswoić tak dużo informacji i przystosować się do wprowadzanych zmian. W tym artykule postaramy się wstępnie zapoznać Was z tzw. Nowy Ładem Transportowym.

Pakiet mobilności — od kiedy?

Pierwsze regulacje w ramach Pakietu Mobilności weszły w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r., kiedy to zmieniła się treść rozporządzenia 561/2006. Niebawem wdrożone zostaną jego kolejne etapy —najbliższy już 02 lutego 2022 roku, a następne w maju 2022 roku, sierpniu 2023 roku i w lipcu 2026 roku.

Nowy ład transportowy 2022 – jakie zmiany?

Wprowadzone zmiany będą dotyczyć wynagrodzeń kierowców. Wynagrodzenie na mocy Pakietu Mobilności to tylko ta część, która mówi o wynagrodzeniu zasadniczym i dodatkowych jego składnikach, czyli godzinach nadliczbowych i nocnych. W żadnej części diety i ryczałty noclegowe nie będą stanowić już części wynagrodzenia.

Wypłata pracy zagranicznej — jak to będzie wyglądać?

W tym miejscu warto podkreślić, dlaczego używamy określeń płaca zagraniczna, płaca sektorowa czy płaca równa. Przedsiębiorcy, którzy wypłacają obecnie płacę minimalną w poszczególnych państwach, do których delegują swojego kierowcę, muszą pamiętać, że wysokość płacy zmieni się z płacy minimalnej na płacę zagraniczną (równą płacy kierowcy pracującemu w danym kraju). Przykład: Jeździsz we Francji — płacą Ci tak, jak francuskiemu kierowcy. 

Koniecznym będzie weryfikacja np. stawki zaszeregowania kierowcy. Trzeba będzie także doliczyć godziny nadliczbowe, godziny pracy w nocy czy wynagrodzenie urlopowe. Spowoduje to, iż rozliczenie pracy sektorowej będzie dużo trudniejsze. Przewidziano jednak pewne ułatwienie: będzie jasno podane, w których państwach członkowskich płaca sektorowa będzie wymagana. Dotyczyć to będzie cross – trade (przerzutu pomiędzy krajami, w których nie znajduje się siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z Niemiec do Francji) oraz kabotaż

Jak łatwo da się zauważyć, będą to przewozy w zasadzie niezwiązane z krajem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Zatem jeżeli firma transportowa wykonuje tranzyt czy przewóz dwustronny import/eksport, to w takim przypadku nie będzie jej obejmować płaca zagraniczna.

Płaca zagraniczna nie obowiązuje również wtedy, kiedy wykonywany jest przewóz dwustronny np. z Polski i do Polski przełamany tranzytem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zmienia się polska ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o czasie pracy kierowców. Różnica polega przede wszystkim na tym, że podróże służbowe dla wszystkich grup pracowniczych zostaną usunięte, a więc niezależnie od rodzaju wykonywanego przewozu międzynarodowego niemożliwym będzie wypłacanie kierowcy diety lub ryczałtu. Powodem braku możliwości wypłacenia tych wynagrodzeń jest ujęta w Pakiecie Mobilności zasada mówiąca, że ani dieta, ani ryczałt nocny nie mogą być częścią wynagrodzenia zagranicznego.

Gdyby polski ustawodawca nie zmienił ww. ustawy, to przedsiębiorca musiałby zapłacić wynagrodzenie zagraniczne w wysokości 13 – 15 euro za godzinę pracy i dodatkowo dietę i ryczałt. Zatem patrząc z punktu widzenia firm wykonujących w większości kabotaż i cross — trade, ta zmiana jest bardzo korzystna. Jednakże dla firm, które jeżdżą „na przerzutach” dwustronnych tylko i wyłącznie, Pakiet Mobilności praktycznie wyłącza z płac zagranicznych — jest to zmiana wynikająca ze zmiany polskiego ustawodawstwa.

Firmy, które nie musiały dotychczas wypłacać tych płac, również nie będą mogły w ten sposób uzupełniać wypłat kierowców. Nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników, czy rozliczania przysługującego im wynagrodzenia są zagrożone nie tylko karami finansowymi, ale także utratą dobrej reputacji.

Kancelaria AMG — prawo transportowe bez żadnych tajemnic

Pakiet Mobilności jest bardzo obszernym i szczegółowym aktem podzielonym na wiele etapów, który wymaga wszechstronnej wiedzy i ciągłego monitorowania zmian, które wciąż następują. Omówiony temat dotyka tylko nieznacznej części aspektów związanych z Pakietem Mobilności. 

Właściciele firm transportowych już dziś powinno zatroszczyć się o swój biznes, nie czekając na ostatnią chwilę. Niezbędne do tego jest wsparcie profesjonalistów, którzy pomogą Ci uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia oraz nagłych kosztów wzrostu prowadzenia działalności” – mówi specjalista w Kancelarii AMG ds. transportu prawnik Natalia Tarsińska.

Kancelaria AMG na co dzień zajmuje się obsługą prawną firm transportowych.

Skontaktuj się z nami.

 

Skontaktuj się z nami na naszej stronie lub Facebooku.

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?