Windykacja. Co to takiego?

Windykacja. Co to takiego?

Windykacja to odzyskiwanie należnych pieniędzy lub rzeczy. Istnieje wiele sposobów na prowadzenie windykacji, a zasadniczo wyróżnia się jej dwie rodzaje: windykację miękką (polubowną) i windykację twardą (sądową). Warto pamiętać o tym, że windykacja niekoniecznie związana jest ze zmaganiami w sądzie. Mnogość dostępnych form prawnych i ich elastyczne dostosowywanie do oczekiwań wierzyciela często pozwala na rozwiązanie sprawy bez konieczności angażowania sądu. W interesie naszej Kancelarii leży, aby sprawa, którą się zajmujemy przebiegła sprawnie i po linii najmniejszego oporu.

Jak wygląda proces windykacyjny?

Odzyskiwanie długów to proces, w którym możemy wyróżnić trzy etapy. Pierwszy z nich to wcześniej wspomniana windykacja polubowna. Na tym etapie windykator podejmuje negocjacje z dłużnikiem, mające na celu ustalenie sposobu spłaty należności wobec wierzyciela. Kontakt pomiędzy windykatorem
a dłużnikiem odbywa się drogą pocztową, mailową, telefoniczną. Wierzyciel może zostać odwiedzony przez windykatora, jednak nie ma on obowiązku otworzyć mu drzwi. Często zdarza się, że osoba zadłużona, po otrzymanym upomnieniu, wykazuje wolę do spłacenia długu. Wtedy strony mogą podpisać ugodę, ustalając wcześniej formę spłacenia zobowiązania.

Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia, proces windykacyjny kończy się.

Fiasko negocjacji — co teraz? 

Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, należy podjąć bardziej stanowcze, formalne kroki. Pierwszym z nich jest wpisanie dłużnika do jednej z baz osób zadłużonych. Nazwisko znajdujące się na tej „czarnej liście” wiąże się z utratą dobrego imienia i wiarygodności. Ponadto wszelkie firmy i instytucje, z którymi dłużnik potencjalnie mógłby nawiązać jakąkolwiek współpracę, raczej nie przychylą się do jego propozycji. Kolejnym krokiem jest tzw. wywiad gospodarczy, przeprowadzany przez windykatora. Celem takiego wywiadu jest ustalenie zdolności finansowych dłużnika, jego prawdziwego stanu majątku. Kolejnym etapem jest wszczęcie postępowania sądowego.  Pozew złożony przez wierzyciela do sądu i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty nadaje windykatorowi na mocy wyroku sądu tytuł wykonawczy, który umożliwia mu wszczęcie egzekucji komorniczej. Warto wiedzieć o tym, że poza zajęciem należnej kwoty np. z wynagrodzenia, emerytury lub renty, czy majątku, dłużnik ponosi również koszty związane z zaangażowaniem komornika w sprawę. Celem jest, aby wierzyciel odzyskał wszystkie należności, i również te koszty, które poniósł na prowadzenie sprawy w sądzie czy przed komornikiem.

Prawa windykatora a prawa komornika.

Zarówno windykator, jak i komornik to zawody o „złej reputacji”. Stanowiska te jednak znacząco różnią się pod względem uprawnień. Jak wcześniej zostało wspomniane, zadaniem windykatora jest nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Jeśli polubowne metody zawiodą, wtedy do akcji wkracza komornik, który ma więcej uprawnień niż windykator.

Komornik ma prawo m.in.:

– wykonać spis inwentarza

– zajmować wynagrodzenie za pracę

– zajmować środki z rachunku bankowego

– zajmować nieruchomości i ruchomości

– zajmować emeryturę i rentę

Mimo dużych uprawnień komornika nie może on zająć wszystkiego, czego życzy sobie wierzyciel. Nienaruszone pozostaną m.in.:

– zasiłki: socjalne, pielęgnacyjne, ojcowskie, macierzyńskie

– renty dla sierot

– świadczenia z programu 500+

– alimenty

– przedmioty niezbędne do funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

– przedmioty osobiste

– lekarstwa

Kancelaria AMG — skuteczna windykacja od A do Z.

Profesjonaliści pracujący w naszej Kancelarii przeprowadzą Cię przez cały proces windykacyjny, obierając przy tym możliwie jak najszybszą i najbardziej skuteczną drogę odzyskania należności. Jesteśmy świadomi tego, że ściąganie długów to czynność stresująca zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela, dlatego prowadząc dane postępowanie, wykorzystujemy wszelkie dostępne zasoby, aby zaoszczędzić Ci czasu, nerwów i pieniędzy. Podczas samego procesu windykacji, nasza Kancelaria ściśle współpracuje z  zaufanymi i sprawdzonymi komornikami.

Istnieje wiele firm świadczących usługi windykacyjne. Często jednak, w ostatecznych fazach postępowania zmuszone są one skorzystać z usług wyspecjalizowanego prawnika, włączając tym samym do sprawy osobę z zewnątrz i zwiększając koszty postępowania.

Nasza Kancelaria będzie z Tobą od początku do końca, bez żadnych pośredników, ograniczając niepotrzebne koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych osób, równocześnie zachowując pełną kontrolę i władzę nad przebiegiem procesu odzyskiwania należności.

Szybko, skutecznie, praktycznie.

To najlepszy sposób.

Adwokat Andrzej Krzyk

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?