Zmiany w prawie pracy w 2022 roku.

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Nowy rok to nowe wyzwania i  zmiany, także w zakresie prawa pracy. Dowiedz się, czym jest prawo pracy, dlaczego warto je znać i jakie zmiany czekają pracowników i pracodawców w 2022 roku.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa, która reguluje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zawiera również regulacje dotyczące organizacji tych stosunków i sporów, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Dlaczego warto znać prawo pracy?

Regulacje zawarte w prawie pracy mają za zadanie chronić wszystkich uczestników rynku pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy zatrudnionym, warto znać zarówno swoje prawa, jak i strony, z którą łączy nas stosunek pracy.

Wiele osób na co dzień zmaga się z trudnościami związanymi z umowami o pracę, terminami ich wypowiedzeń czy urlopami. Posiadanie wiedzy w zakresie prawa pracy może pomóc uniknąć nieprzyjemności, a dodatkowo zapewnia komfort psychiczny i bezpieczeństwo.

Prawo pracy nieustannie się zmienia i trudno jest, wobec ciągłych zmian pozostać „na bieżąco”. Jako profesjonalna Kancelaria Prawna, jesteśmy w stanie zapewnić Ci kompleksową i skuteczną pomoc. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3 010,00 zł brutto (to kwota wraz ze składkami ZUS). Uprzednio wynosiło 2 800 zł brutto. Oznacza to, wzrost o 210 zł do roku ubiegłego.

Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenia za pracę w 2022 r. nie podlega opodatkowaniu. Jeśli więc zarabiasz najniższą krajową, to nie zapłacisz już podatku dochodowego.

Twoje minimalne wynagrodzenie w 2022 roku netto wynosi 2 363,56 zł.

Kalkulator wynagrodzeń Polskiego Ładu podaje, że:
– składka emerytalna przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 293,78 zł,
– składka rentowa – 45,15 zł,
– składka chorobowa – 73,75 zł.
Razem na składki przeznacza się 412,68 zł.
Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka wynosi 233,76 zł. Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł.

3010,00 zł – 646,44 zł = 2363,56 zł (wynagrodzenie netto)

Work-life balance i zmiany w urlopach

Polska do sierpnia tego roku, zobowiązana jest wdrożyć Unijną dyrektywę work-life balance.

Do jej założeń należą między innymi:
– Rodzice otrzymają do 4 miesięcy urlopu dzielonego po równo bez prawa przeniesienia. Oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka;
– Okres tak zwanej opieki nad dzieckiem zostanie wydłużony do 5 dni. Obecnie rodzicom przysługują 2 dni urlopu, który można wziąć ze względów medycznych. Rozszerzenie ulegnie katalog osób, nad którymi sprawowana może być opieka o seniorów, krewnych, osoby, które zamieszkują razem z pracownikiem w jednym gospodarstwie domowym.

Okres zasiłkowy — nowy czas liczenia

Okresem zasiłkowym nazywamy okres, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może w tym czasie rozwiązać umowy o pracę.

Według nowych przepisów:

Od 01 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady liczenia okresu zasiłkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju dolegliwości. Warunek: przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni.

Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania do niezdolności do pracy przypadających przed tą przerwą, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy jest spowodowana ciążą

Pracodawcy otrzymali dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Od 1 grudnia 2021 roku istnieje możliwość weryfikacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy pracownik lub kandydat nie jest dłużnikiem alimentacyjnym.

Przeglądanie rejestru możliwe jest online.

Co jeszcze nas czeka?

W 2022 roku prawdopodobnie zmienią się także przepisy dotyczące:

kontroli szczepień pracowników,

Pracodawca nie będzie mógł odsunąć od pracy osoby, która odmówiła dokonania testu przeciwko wirusowi COVID-19 lub okazania certyfikatu zaszczepienia.

kontroli trzeźwości pracowników

Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, mającym na celu umożliwienie zatrudniającym prowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości zatrudnionych, a także kontrolowania ich pod kątem używania przez nich innych substancji odurzających,

pracy zdalnej

Do kodeksu pracy ma zostać wprowadzona definicja pracy zdalnej oraz zakładający wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej, oraz uregulowania w tym zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika.

Kancelaria AMG — skuteczna i kompleksowa pomoc prawna

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami przez naszą stronę lub na Facebook’u.

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?