Polski ład 2022 - co czeka przedsiębiorców?

Polski ład 2022 – co czeka przedsiębiorców?

Polski Ład to plan mający na celu odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zredukować nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla polskich obywateli. Wprowadzane zmiany co oczywiste dotkną też wszystkich przedsiębiorców.

Opodatkowanie spółek holdingowych

Czym są spółki holdingowe?

Holding jest formą organizacji gospodarczej polegającą na związaniu minimum dwóch podmiotów, które są samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale finansowo uzależnione są od podmiotu dominującego.

Istotą holdingu jest kumulowanie kapitału i zarządzanie oraz kontrolowanie wielu podmiotów przez jeden podmiot dominujący.

Celem nowych przepisów jest zagwarantowanie przedsiębiorcom działającym w Polsce korzystnych warunków do prowadzenia holdingu. Takie udogodnienia dostępne są także w innych państwach Unii Europejskiej, które już wcześniej zaobserwowały, że obecność spółek holdingowych stwarza potencjał do generowania wielu korzyści gospodarczych.

W niektórych krajach holding traktowany jest jako jeden podmiot gospodarczy, a w innych jako oddzielne podmioty, pomiędzy którymi rozliczenia są neutralne podatkowo. W Polsce wdrożony zostanie model numer 2, a więc podmioty w dalszym ciągu będą traktowane odrębnie.

Co nowego?

 • Wypłaty dywidendy

Dywidendy wypłacane ze spółki zależnej do spółki holdingowej mają być zwolnione z podatku CIT w 95 %. Oznacza to, że tylko 5% wartości otrzymanej dywidendy będzie opodatkowane stawką CIT (19%).

 • Możliwość pełnego zwolnienia z podatku CIT zysków ze sprzedania akcji/udziałów w spółkach zależnych

Skorzystać ze zwolnienia można jeśli:

– akcje lub udziały nabywa podmiot niepowiązany,

– spółka nie jest spółką nieruchomościową (50% wartości aktywów stanowią nieruchomości/prawa do nieruchomości znajdujące się na terytorium RP,

spółka holdingowa złoży oświadczenie do Urzędu Skarbowego o zamiarze skorzystania ze zwolnienia co najmniej 5 dni przed sprzedażą akcji lub udziałów w spółce zależnej

Podatkowe Grupy Kapitałowe

Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów, w 2022 roku w życie mają wejść ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu.

Czym są Grupy Kapitałowe?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości grupa kapitałowa złożona jest z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Do powstania grupy kapitałowej konieczne są co najmniej dwa podmioty, pomiędzy którymi zaistniał związek kapitałowy.

Najważniejsze zmiany w zakresie PGK, które zakłada Polski Ład na 2022 rok:

 • limit średniego kapitału zakładowego spółek wchodzących w skład PKG zostaje zmniejszony z 500 tys. zł do 250 tys. zł,
 • możliwość zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie pisemnej,
 • możliwa będzie restrukturyzacja w ramach PGK, tj. połączenie spółek, przekształcenia spółek i ich podziały,
 • PGK będzie można rozszerzyć na spółki powstałe z połączenia lub podziału spółek wchodzących w skład PGK,
 • zniesienie minimalnego wymogu dochodowości PGK (obecnie istnieje wymóg dochodowości na poziomie 2%)

Porozumienie inwestycyjne

Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu wprowadziło nową instytucję, którą jest Porozumienie Inwestycyjne. Celem PI, jest zapewnienie inwestorom spójnego, przejrzystego i jednolitego prawa podatkowego, które ma zapewnić im ochronę i spójną wykładnię przepisów prawa.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie możliwe dla każdego inwestora, również zagranicznego, który planuje inwestycję na terenie Polski. Inwestycja musi mieć wartość najmniej 100 mln zł, a od 2025 r. – nie mniej niż 50 mln zł.

Porozumienie zawierane jest na wniosek, który będzie mógł złożyć każdy inwestor, także zagraniczny, planujący nową inwestycję na terytorium Polski.

Co zawiera Porozumienie Inwestycyjne?

 • interpretację indywidualną,
 • ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej,
 • ekwiwalent wiążącej informacji akcyzowej,
 • ekwiwalent opinii zabezpieczającej,
 • ekwiwalent uprzedniego porozumienia cenowego

Kancelaria AMG – szeroki wachlarz usług prawnych

Działamy na wielu płaszczyznach prawnych. Zajmujemy się firmami, spółkami i instytucjami. Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam wspieranie klientów nawet w najbardziej niespotykanych i skomplikowanych sytuacjach prawnych.

Gwarantujemy bezpieczeństwo prowadzenia działalności, szczególnie w zakresie prawidłowego konstruowania i zabezpieczenia umów handlowych, podejmowania uchwał niezbędnych dla funkcjonowania spółek, ich zakładania, przekształcania czy wymogów nakładanych na przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku.

Rok 2022 przyniósł ze sobą zmiany również w prawie pracy oraz takie, które dotknęły sektora transportu. Jeśli jesteś zainteresowany tymi tematami, zapraszamy do lektury:

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku.
Pakiet mobilności, czyli zmiany w transporcie 2022

Inne artykuły

Stos kart płatniczych
Wgląd w rachunki podatników przez Skarbówkę.
sprawdzanie finansów kontrahenta
Jak sprawdzić kontrahenta?
certyfikat lider usług prawnych na tle budynku
Lider Usług Prawnych dla naszej Kancelarii AMG.
Nieszczęśliwa dziewczyna siedzi na podłodze
Jak wygląda postępowanie w sprawie nieletnich?